Hem

Produkter och tjänster som möter marknadens krav

Rået bygger och utvecklar lönsamma verksamheter inom handel och tjänster på den nordiska marknaden, med tyngdpunkt i Sverige. Affärsområdena är diversifierade i bygg, anläggning & sourcing, bemanning & Rekrytering samt maskinuthyrning & fordonsförsäljning.

Post & Besöksadress

Kvarngatan 6  |  784 63 Borlänge

Vx.l: 010-16 00 696

e-post: info@raet.se


Copyright © All Rights Reserved