Hem

Produkter och tjänster som möter marknadens krav

Rået bygger och utvecklar lönsamma verksamheter inom handel och tjänster på den nordiska marknaden, med tyngdpunkt i Sverige. Affärsområdena är diversifierade i bygg, anläggning & sourcing, samt  maskinuthyrning & fordonsförsäljning.

BYGG & ANLÄGGNING


Det krävs noggrann översyn och ett öga för detaljer för att hålla samman stora byggprojekt och dess budget. Byggledning ger beställare den förlängda armen att driva egna byggprojekt med egen organisation och kan därmed sänka kostnader i projekten och med egen total kontroll.


Våra professionella medarbetare och  strategiska partners har det som krävs.

MASKINER & FORDON


När ett byggprojekt startar krävs handverktyg, maskiner, byggutrustning, anläggningsmaskiner som teleskoplastare, hissar, hjullastare, grävmaskiner, ställningar och bilar.


Vi tillhandahåller några av marknadens bästa varumärken för uthyrning och försäljning av handverktyg och fordon.Post & Besöksadress

Kvarngatan 6  |  784 63 Borlänge

Vx.l: 010-16 00 696

e-post: info@raet.se


Copyright © All Rights Reserved